Visie

Steeds meer ben ik gaan inzien, juist door mijn specifieke ervaringen op mijn pad & werkervaring en ontmoetingen met anderen, dat ieder mens een uniek eigen pad bewandelt.
Een pad dat perfect is in haar imperfectie en precies de juiste ervaringen brengt om tot groei en bewustzijn uit te nodigen.
Een levensweg, die uitnodigt tot het grootste potentieel te durven gaan leven dat in ieder mens aanwezig is.
Geheel gelijkwaardig aan elkaar en toch zo mooi verschillend en divers.

Een uniek pad, waarin je soms het gevoel hebt, dat het je overkomen is, dat je er niets aan kon doen, dat het je tot slachtoffer heeft gemaakt.
Juist in die ervaringen en belevingen kan een inzicht verstopt zitten om de eigen kracht weer terug te vinden.
De eigen verantwoordelijkheid/ kracht ont-dekken, zonder dat je schuld hebt aan, zonder dat je een fout hebt gemaakt, kan ruimte maken om weer te gaan staan voor jeZelf.
Het belang om jouw eigen waarheid en jouw eigen beleving  serieus te gaan nemen is, naar mijn idee hierin, de essentie.
In dit bewustwordings proces ga je ontdekken dat jouw kracht juist zit in jezelf serieus nemen in wat je voelt en denkt, in wat je hebt ervaren, gevoeld en gedacht.
Juist in deze erkenning en acceptatie zit de ZelfLiefde, die tot bevrijding leidt.

In de grootste angsten zitten vaak de grootste cadeaus verstopt.
Het durven doorgronden van die angst brengt de kracht en eigenwaarde weer terug in jouw herinnering.
Negatieve en beperkende overtuigingen, herhalende gedachten, patronen, schaamte en valkuilen onder ogen komen.
De eigen beleving hierin echt serieus gaan nemen en daardoor jezelf weer erkennen, daar werken we samen naar toe.
Door de kwetsbaarheid naar jezelf te openen kom je weer in verbinding met jezelf.
In plaats van te leven vanuit lijden, neem jij je leven weer in eigen hand.
Je laat je niet meer beïnvloeden of bepalen door de omgeving.
Je vertrouwt weer op jouw eigen ingevingen en intuïtie.
Je durft weer te luisteren naar de stem van je hart en de wijsheid van jouw lichaam.
Je woont weer in jeZelf.

Synchroniciteit valt je toe…de overgave aan jouw specifieke levenspad zal moeitelozer stromen….
de ont-moetingen, het je gunnen dat je al het goede echt mag ont-vangen zal groeien.
Zo heb ik ’t zelf ervaren en zo procest het nog steeds in mij, met terugtrek-bewegingen en weer moedige stappen het onbekende in.