Visie

Steeds meer ben ik gaan inzien, juist door mijn eigen levenservaring, werkervaring en ontmoetingen met anderen, dat ieder mens een uniek eigen pad te bewandelen heeft.
Een pad dat perfect is in haar imperfectie, dat precies  de juiste ervaringen brengt om tot groei en bewustzijn uit te nodigen. Een levensweg, die uitnodigt tot het grootste potentieel te durven gaan leven dat in ieder mens aanwezig is.  Een potentieel dat uniek en authentiek is voor ieder persoonlijk.

Een uniek pad, waarin je soms het gevoel hebt, dat het je overkomen is, dat je er niets aan kon doen, dat het je tot slachtoffer heeft gemaakt.
Juist in die ervaringen en belevingen kan een inzicht verstopt zitten om de eigen kracht weer terug te vinden.
De eigen verantwoordelijkheid onder ogen durven gaan zien, zonder dat je schuld hebt aan, zonder dat je een fout hebt gemaakt, kan ruimte maken om weer te gaan staan voor jeZelf.
Het belang om jouw eigen waarheid en jouw eigen beleving  serieus te gaan nemen is essentieel.
In dit bewustwordings proces ga je ontdekken dat jouw kracht juist zit in jezelf serieus nemen in wat je voelt en denkt, in wat je hebt gevoeld en gedacht. Deze openheid brengt juist bevrijding.

De verantwoordelijkheid  in hoe je omgaat met al jouw specifieke ervaringen, daar ligt de sleutel. Jouw gedrag en zienswijze naar jezelf  onder de loep te nemen vanuit eerlijkheid en oprechtheid naar jezelf, daar ligt de opening naar blijdschap en vreugde.

In de grootste angsten zitten vaak de grootste cadeaus verstopt.
Het durven doorgronden van die angst brengt de kracht en eigenwaarde weer terug in jouw herinnering.
Negatieve en beperkende overtuigingen, herhalende gedachten, patronen, gedragsmatige valkuilen onder ogen komen. De eigen beleving weer serieus gaan nemen en daardoor jezelf weer erkennen en echt zien, wie jij bent, daar werken we samen naar toe.
Door de kwetsbaarheid naar jezelf te openen kom je weer in verbinding met jezelf.
In plaats van te leven vanuit lijden, neem jij je leven weer in eigen hand.
Je laat je niet meer beïnvloeden of bepalen door de omgeving.
Je vertrouwt weer op jouw eigen ingevingen en intuïtie.
Je durft weer te luisteren naar de stem van je hart.

Dan zal je ervaren dat het leven vol synchroniciteit je zal toevallen wat precies voor jou groei en vreugde zal brengen.