Lichaamsbewustzijn & Adem

Het lichaam & de adem geven ons enorm veel informatie over hoe we ons voelen, gedragen, handelen en zelfs over onszelf denken. Het zelfbeeld, de zelfwaardering, de mate van durven leven en staan in je kracht kan via het lichaam, de lichaamsbeleving en de adem worden aangeraakt.

In een sessie neem ik altijd deze aspecten mee. De adem en het ‘wonen in ’t lichaam’ krijgen aandacht, waardoor er een bewustzijnsproces wordt opgestart. Nu kan er een veranderingsproces plaatsvinden, meer verbinding  ontstaan met jezelf en  opbouwend richting een positief zelfbeeld gewerkt worden.

Door dichter bij de lichaamsbeleving te komen, krijg je meer zicht op jezelf in hoe jij je verhoudt tot de omstandigheid, de wereld, de mensen, het contact.
Door het lichaam meer te leren gebruiken in een ontspannen en krachtiger vorm, ga je als vanzelf meer vertrouwen ervaren en uitstralen. Dit zal andere nieuwe positievere ervaringen opleveren.

De Adem zorgt in de basis voor een vloeiend en moeiteloos leven. De manier waarop je ademhaalt vertelt hierin ook een verhaal. Door ook hier aandacht en bewustzijn op te brengen kan je jezelf meer op je gemak gaan voelen, energieker en rustiger de wereld tegemoet treden en stress makkelijker van je af laten glijden.