Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Jaar energie 2024 vanuit de Maya’s geduid: Kinweb.eu

1 januari 2024 @ 00:00 - 1 januari 2025 @ 00:00

2024 – Het jaar van de ‘rode Hemelwandelaar’ op toon 8        Bronvermelding: www.kinweb.eu

In 2024 ervaren we de zeer krachtige combinatie van de ‘rode Hemelwandelaar’ op toon 8. Het draait dit jaar om je innerlijk midden. Dit is je centrum van waaruit je evenwicht ervaart en deze ook uitzendt.

Een deel van de wereld staat in brand. Deze situatie plaatst ons als mensheid voor de noodzaak van het uitvoeren van fundamentele veranderingen.
De aanhoudende hogere intensiteit van de kosmische energieën is de uitnodiging om met creatieve oplossingen te komen.

Je potentieel is bedoeld om te worden geleefd. Wanneer je het aandurft om het onbekende tegemoet te treden, kom je vanzelf met nieuwe ideeën. Uit jouw ideeën kunnen ongekende mogelijkheden ontstaan.

Zolang je deze ideeën met open hart ontvangt en tot verwezenlijking brengt, draag je bij aan een samenleving waar de liefde voor alle mensen en het in evenwicht zijn met de natuur, centraal staan.

Innerlijke motivatie

De ‘rode Hemelwandelaar’ staat er symbool voor dat wij als mensen de verbinding zijn tussen hemel en aarde.

De kernkwaliteit die bij de ‘rode Hemelwandelaar’ hoort is ‘Moed’. Dit wil zeggen dat je moed nodig hebt om aan het moeten vanuit je verleden te ontstijgen. Je hebt ook moed nodig om de koers uit te zetten, die je vanuit je innerlijk wordt aangereikt.

Wanneer je het aandurft om je door je innerlijke drijfveren te laten leiden, zorg je ervoor dat er een stukje van de Hemel naar de Aarde komt. Alles wat je hiervoor hebt te doen, is ruimte aan je innerlijke belevingswereld te geven en de herinnering aan je werkelijke staat van Zijn op te halen.

Wees dapper en ga de confrontatie met al je innerlijke geboden en verboden aan. Ontkracht dat wat vanuit onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen niet meer geldig is. Je gaat je hierdoor van binnenuit werkelijk vrij voelen.

Je bent doorgeefluik voor het hoger bewustzijn. De kosmische en aardse krachten komen in je innerlijk midden samen. Hier word je unieke zijn bekrachtigd en komt je essentie tot bloei.

Innerlijke balans

Toon 8 symboliseert de dynamiek waarmee we dit jaar te maken hebben. Deze toon zorgt ervoor dat je je in je midden kunt verankeren. Wij noemen dit de toon van de innerlijke balans.
Toon 8 ondersteunt je in hoge mate bij de wording van je mens-zijn. Je mens-zijn kenmerkt zich door haar vele gelaagdheden en zorgt voor het steeds wisselende evenwicht tussen de tegengestelde krachten van het lichte en het donkere.

De tegengestelde krachten van het lichte en het donkere ontmoeten elkaar in je innerlijk midden. Het is als in de ritmische beweging van in- en uitademen. Door diepgaand te voelen kom je in verbinding met deze beweging. Probeer waar te nemen in welke staat van zijn jij je bevindt.

Door deze staat volledig te omarmen, groeit je scheppingskracht. Hierdoor heb je de mogelijkheid om balans te vinden tussen je lichte- en je schaduwkwaliteiten en kunnen je innerlijke mannelijke en innerlijke vrouwelijke kracht elkaar in hun grootsheid aanvullen.

Machtsconflicten

Dit jaar wordt door de golf van de ‘witte Wereldoverbrugger’ gedragen. Het kunnen ‘Loslaten’ loopt daarmee als een rode draad door 2024 heen.
Loslaten is vooral niet langer te willen dat het anders moet zijn, dan het is.

De machtsconflicten in de wereld raken ook bij jou de snaar van het spanningsveld tussen macht en onmacht. Je kunt je hierdoor neerslachtig en tegelijkertijd ook boos voelen. Wees je ervan bewust dat al je gevoelens jouw poort zijn naar heling en groei.

De verfijnende energie van de ‘witte Wereldoverbrugger’ ondersteunt je om je te verzachten en in te voelen in hoeverre jij nog met innerlijke of uiterlijke machtsconflicten te maken hebt. Door deze conflicten werkelijk te zien en daarbij niet langer meer met de ene dan wel de andere kant geïdentificeerd te zijn, kun je deze conflicten transformeren naar oprechte compassie voor jezelf en iedereen.

Innerlijk kompas

De ‘witte Tovenaar’ geeft voor 2024 de intentie van dit jaar weer. Hoe heftig de golfbewegingen van pieken en dalen ook kunnen zijn, je innerlijk kompas geeft je altijd de juiste richting aan.
De sjamanistische kracht van de ‘witte Tovenaar’ ontsluit zowel binnen als buiten je allerlei nieuwe dimensies. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je met het centrum van de Kosmos te verbinden. Zolang je aan de stem van je hart gehoor geeft, ben je eerlijk en loyaal naar jezelf en alle anderen om je heen. Je zult hiermee velen inspireren om door de vestingmuren van hun ego heen te breken, waardoor jullie elkaar in harmonie en gelijkwaardigheid kunnen ontmoeten.

Kwetsbaarheid

De ‘gele Krijger’ staat in 2024 op de toon van de kwetsbaarheid. Ze plaatst je voor een belangrijke uitdaging.

De ‘gele Krijger’ confronteert je namelijk met diepgewortelde patronen van angst en onmacht. Wanneer je de moed hebt om deze op de momenten dat ze actief worden volledig te doorvoelen, dan zul je de aanwezigheid van je innerlijke leiding ervaren.

Je innerlijke leiding is er altijd voor je. Ze ondersteunt je bij het transformeren van allerlei hardnekkige ingeslepen patronen.

Val niet aan, of vlucht niet langer, maar blijf veilig in je eigen innerlijk midden aanwezig. Vanuit dit midden ben je aangesloten op het alwetende veld en werken je intuïtie en je ratio samen. Hierdoor kun je de betekenis van alle informatie die tot je komt, diepgaand doorgronden.

Innerlijk licht

De bedoeling van 2024 is dat je thuiskomt in de authentieke staat van je werkelijk zijn.
Je groeiend bewustzijn maakt je steeds meer los van je vertekend zelfbeeld.

In je werkelijke zijn word je niet langer meer bestuurd door de overtuiging van wie je zou moeten zijn, maar word je blijvend ondersteund door de kracht van je innerlijk licht.
Jouw licht verlicht je eigen pad en daarbij ook het pad van vele anderen. Als gevolg hiervan zal het donkere van allerlei menselijke gedragingen niet langer meer je zicht op wie wij als mens werkelijk zijn, overschaduwen.

Tot slot

Door je staat van innerlijke vrede blijvend te koesteren
help je mee aan het bouwen van een nieuwe wereld.

Je diepe vertrouwen in de universele wijsheid van die ene Bron die alles en iedereen met elkaar verbindt, is de sleutel tot je innerlijke vrede.
Je in de complexiteit van het menselijk bestaan te bekwamen, betekent in de eenvoud van je werkelijke zijn te leven en te ervaren dat alles goed is, dat hét goed is, IK BEN.

Gegevens

Begin:
1 januari @ 00:00
Einde:
1 januari 2025 @ 00:00